Rabu, Julai 24, 2024

Tabung Kebajikan Ahli

Tujuan

Tabung Kebajikan Ahli Persekutuan Penanam-Penanam Padi Kedah bertujuan memberi sumbangan kepada ahli yang meninggal dunia, ditimpa bencana dan menunaikan Haji.

Mulai tahun 2015, Tabung Kebajikan Ahli dibayar terus oleh pihak Lembaga kepada Wakil Bahagian/ Ahli-ahli Persekutuan Penanam-Penanam Padi Kedah/waris kepada Ahli-ahli Persekutuan Penanam-Penanam Padi Kedah melalui bayaran tunai dan perlu dituntut di kaunter Lembaga.

Ini telah di persetujui di dalam Mesyuarat Lembaga Penuh Bil.2/2014 bertarikh 31 Disember 2014 yang lalu.

Kaedah Bayaran

Syarat Permohonan

Dokumen sokongan