Selasa, Julai 23, 2024

Program Pembiayaan

Jenis Pembiayaan

Membeli jentera pembajak

Membesar dan memperbaiki rumah

Menambah modal perniagaan

Menyelesaikan hutang

Membeli tanah / menebus tanah

Memperbaiki tanah bendang

Membiayai persekolahan atau pembiayaan ke pusat pengajian tinggi

Garis Panduan

Syarat kelayakan permohonan

Jadual pembiayaan

Dokumen sokongan

Dokumen diperlukan semasa menandatangani perjanjian