MalayEnglish
   Sabtu, Oktober 31, 2020

Program Pembiayaan

Jenis Pembiayaan

Membeli jentera pembajak

Membesar dan memperbaiki rumah

Menambah modal perniagaan

Menyelesaikan hutang

Membeli tanah / menebus tanah

Memperbaiki tanah bendang

Membiayai persekolahan atau pembiayaan ke pusat pengajian tinggi

Garis Panduan

Syarat kelayakan permohonan

Jadual pembiayaan

Dokumen sokongan

Dokumen diperlukan semasa menandatangani perjanjian