• Disember 1, 2021

Program Pembangunan Keusahawanan LPP

Ambil peluang Program Pembangunan Keusahawanan Tahun 2020 yang dianjurkan oleh Lembaga Pertubuhan Peladang.

Borang Pembangunan Keusahawanan Lembaga Pertubuhan Peladang.

Sumber: http://www.lpp.gov.my/article/view/program-pembangunan-keusahawanan