• Disember 1, 2021

Pelaporan

Pemberian Wang Ihsan

Sehingga April 2020

Jadual bagi tahun semasa dan 5 tahun sebelum

2019
RM 23,000
2018
RM 15,500
2017
-
2016
RM 38,500
2015
RM 186,500

Graf Pencapaian Bagi 3 Kategori

Laporan Kewangan Pemberian Dan Kenaan Tetap Kepada PPPK Dan Wakil Bahagian

BIL PERKARA (APR) 2020 2019 2018 2017 2016 2015
1 YURAN AHLI PENGASAS 50,296 50,296 50,296 50,296 50,296 50,296
2 SAGUHATI WAKIL (ELAUN BULANAN) 72,000 216,000 172,800 172,800 144,000 187,200
3 DERMA PELAJARAN - - - - - 10,000
4 BANTUAN PELAJARAN - 39,700 34,300 42,600 37,700 41,700
5 KHAIRAT KEMATIAN PPPK 16,800 66,800 69,400 55,700 38,300 62,100
6 SUMBANGAN MESYUARAT AGUNG PERWAKILAN DAN CAWANGAN 37,000 36,800 36,800 36,800 36,500 56,500
7 ELAUN KEHADIRAN MESY PPPK 100,655 89,895 133,470 89,000 83,785 74,305
8 ELAUN JAWATANKUASA BHGN 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
9 ELAUN JAWATANKUASA CAW* 85,500 84,600 84,600 90,000 98,550 98,550
10 BELANJA PENGURUSAN PPPK 61,642 189,251 189,251 189,251 189,251 145,611
11 ELAUN TELEFON (WAKIL) 4,080 12,240 12,240 12,240 10,400 -
12 WANG IHSAN 7,000 23,000 15,500 - 38,500 186,500
13 SUMBANGAN KPD KOPERASI - 84,700 78,200 - - -
JUMLAH 452,973 911,282 894,857 756,687 745,282 930,762