Piagam Pelanggan

Kami memberi komitmen terhadap perkhidmatan yang cekap, segera serta berkualiti bagi memenuhi kehendak pengguna. Untuk mencapai hasrat tersebut, kami berjanji :-

  • Akan memberi bantuan kewangan kepada ahli-ahli yang memerlukan modal bagi membeli harta tetap, jentera pertanian dan lain-lain lagi yang berasaskan kepada pertanian.
  • Memastikan semua permohonan pinjaman yang memenuhi syarat dan peraturan akan duluskan dalam tempoh 3 bulan
  • Akan mengembalikan hakmilik cagaran dan dukumen yang berkaitan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas meyelesaian pinjaman.
  • Memastikan segala dokumen cagaran adalah selamat dalam tempoh simpanan kami.
  • Memberi layanan penuh mesra kepada pelanggan yang berurusan dengan Lembaga.
  • Memenuhi keperluan MS ISO 9001:1994
Download