pengurusan Harta

Bendang

Pemilikan harta tetap telah dijalankan sekian lama oleh pihak Lembaga bagi menjamin kekukuhan kedudukan kewangannya. Pembelian tanah secara tidak langsung juga dapat membantu penyewa sedia ada untuk terus mengusahakan bendang berkenaan. 

 

Perladangan

Lembaga juga menceburkan diri dalam bidang perladangan bagi menambah pendapatannya disamping mempelbagaikan sumber pendapatan.

 

Sewaan Premis

Lembaga mempunyai 6 buah bangunan yang terletak dibeberapa tempat sekitar Alor Setar, Jitra dan Langkawi.

 

Pemberian Wang Ehsan

Sebagai penghargaan kepada Ahli-Ahli Pengasas diatas sumbangan dan peranan mereka semasa menubuhkan Lembaga tahun 1955, maka Lembaga bersetuju memberi penghargaan dalam bentuk wang tunai yang dikenali sebagai Wang Ehsan diberi kepada Ahli-Ahli Pengasas yang masih hidup.