Objektif Penubuhan

Tujuan Lembaga seperti mana yang termaktub di dalam Seksyen 7 Enakmen Penubuhan Lembaga ialah:

  1. Menolong pekerjaan bagi mana-mana Persekutuan Penanam-Penanam Padi yang dibenarkan oleh Duli Yang Maha Mulia di dalam Majlis Mesyuarat dan jika ia fikir patut memberi bantuan perbelanjaan dengan jalan yang dibenarkan oleh Duli Yang Maha Mulia di dalam Majlis Mesyuarat kepada Persekutuan yang tersebut itu.
  2. Membeli tanah bendang untuk dijual, digadai atau disewa kepada penanam padi.
  3. Memberi cadangan untuk rancangan yang memberi faedah kepada penanam padi dan hendaklah menjalankan rancangan itu mengikut sepertimana yang dibenarkan oleh Duli Yang Maha Mulia di dalam Majlis Mesyuarat dengan jalan yang mendatangkan faedah kepada penanam padi amnya ataupun seseorang penanam padi
  4. Memegang mana-mana tanah sebagai pemegang gadaian.