Saturday, 21 July 2018 | Login

Tujuan Lembaga

   

 Tujuan Lembaga seperti mana yang termaktub di dalam Seksyen 7 Enakmen Penubuhan Lembaga ialah:

Menolong pekerjaan bagi mana-mana Persekutuan Penanam-Penanam Padi yang dibenarkan oleh Duli Yang Maha Mulia di dalam Majlis Mesyuarat dan jika ia fikir patut memberi bantuan perbelanjaan dengan jalan yang dibenarkan oleh Duli Yang Maha Mulia di dalam Majlis Mesyuarat kepada Persekutuan yang tersebut itu.

Membeli tanah bendang untuk dijual, digadai atau disewa kepada penanam padi.

Memberi cadangan untuk rancangan yang memberi faedah kepada penanam padi dan hendaklah menjalankan rancangan itu mengikut sepertimana yang dibenarkan oleh Duli Yang Maha Mulia di dalam Majlis Mesyuarat dengan jalan yang mendatangkan faedah kepada penanam padi amnya ataupun seseorang penanam padi

Memegang mana-mana tanah sebagai pemegang gadaian.

Lembaga Kemajuan Penanam-penanam Padi Kedah. Tingkat 2, Bangunan Dato' Haji ALi Ismail, Jalan Tunku Ibrahim , 05000 Alor Setar , Kedah Darul Aman.

No. Tel: 04-7313850, 04-7717552 , Fax: 04-7348520 , Email: lkppk@kedah.gov.my . Hak Cipta Terpelihara 2000 - 2018

Sesuai dipaparkan menggunakan IE 9.00 , Firefox 4,Chrome 9  ke atas dengan menggunakan resolusi 1028X728

Peta Laman | Notis Hakcipta | Penafian | Bantuan W3C